Partners

Cisco

Vi har valt att jobba ihop med Cisco som leverantör av vår nätverksutrustning då vi känner att dom leveraerar både bra hårdvara och support.

Microsoft

Vi är partner med Microsoft då vi bland annat driftar en Microsoft miljö och kan erbjuda Office365 samt att dom har en stor portfölj med andra bra produkter för slutkund.